Medlemsförfarande

Inträde som medlem beviljas av styrelsen välfrejdad svensksinnad myndig medborgare.

Medlem som gjort Sällskapet betydande tjänster, eller annan person, som genom kännbara donationer tryggat Sällskapets verksamhet, kan på förslag av styrelsen vid årsmöte kallas till hedersmedlem. Sällskapet kan ha högst tre hedersmedlemmar samtidigt.

Sällskapet har för tillfället 169 medlemmar.