SOB i korthet

Sällskapet Svenska Odlingens Befrämjare är en av de äldsta föreningarna i svenskösterbotten. Sällskapet arbetar för svenska språkets ställning i Österbotten genom att på olika sätt understöda finlandssvensk kultur.

Välkomna!

Jag hälsar er alla välkomna till Svenska Odlingens Befrämjares hemsidor. Hoppas att vi på detta sätt skall kunna skapa en närmare kontakt både till våra medlemmar och till alla övriga personer och sammanslutningar runtom i Österbotten, som har ett levande intresse för kulturell odling på svenska både i fråga om andlig odling och om fysisk fostran. 

Vi vill slå vakt om den svenskspråkiga kulturens fortbestånd och förkovran i Svenska Österbotten genom att stöda olika projekt och alla former av kulturell aktivitet på svenska. Detta gör vi genom att årligen utdela understöd. Ansökningsblanketten och instruktioner hittas på hemsidan. Om ni har frågor eller önskar ansluta er som medlemmar eller eventuellt hyra en bostad, tag gärna kontakt med oss via de kontakuppgifter ni finner här på våra hemsidor.

Mikael Österholm, ordförande