Presentation av styrelsen och övrig personal

Sällskapets angelägenheter handhaves av en styrelse, som består av sex (6) ordinarie medlemmar och två (2) suppleanter.

Styrelse:
Mikael Österholm, ordförande
Torvald Björkqvist, viceordförande
Johan Eklund
Barbro Kloo
Björn West
Joel Sunabacka

Tomas Sparv, suppleant
Lasse Mäkynen, suppleant

Disponent:
Thomas Hägglund

Revisorer:
Ordinarie: CGR Anders Björk och CGR Hans Bertell
Suppleanter: Birger Wiik och Lars-Erik Hanner

Sällskapets kontaktuppgifter:
Ordförande: Mikael Österholm,
Getporsvägen 6, 65280 Vasa, Tel. 050-5277094
Disponent: Thomas Hägglund,
Sundomvägen 215 B, 65410 Sundom Tel. 050-4057165