Presentation av styrelsen och övrig personal

Sällskapets angelägenheter handhaves av en styrelse, som består av sex (6) ordinarie medlemmar och två (2) suppleanter.

Styrelse:
Mikael Österholm, ordförande
Torvald Björkqvist, viceordförande
Samuel Broman
Tomas Sparv
Björn West
Joel Sunabacka 

Lasse Mäkynen, suppleant
Anita Sundman, suppleant

Disponent:
Thomas Hägglund

Revisorer:
Ordinarie: CGR Anders Björk och CGR Hans Bertell
Suppleanter: Birger Wiik och Lars-Erik Hanner

Sällskapets kontaktuppgifter:
Ordförande: Mikael Österholm,
Skeppsgatan 1 C 34, 65100 Vasa Tel. 050-5277094
Disponent: Thomas Hägglund,
Sundomvägen 215 B, 65410 Sundom Tel. 050-4057165